PASLAUGŲ TIEKIMO SĄLYGOS

1. REZERVACIJOS SĄLYGOS IR NUOSTATAI

Jūsų rezervacija ir viešnagės sutartis, sudaryta su viešbutis, į kurį įeina „Hotel” prekės ženklas, bus pagrįsta šiomis Rezervacijos Sąlygomis ir Nuostatomis bei žemiau nurodyta Rezervacijos Privatumo Politika. Atlikę rezervaciją, ar tai būtų internetu ar telefonu, bus laikoma, kad perskaitėte, supratote ir priėmėte šias Rezervacijos Sąlygas ir Nuostatas bei Rezervacijos Privatumo Politiką.

Jei atlikote rezervaciją per kelionių agentą ar kitą trečiąją šalį, tada turite atskirą teisinį santykį su tuo subjektu ir „Neringa Hotels“ neprisiima jokios atsakomybės už jokius veiksmus ar veiksmų nebuvimą, kurį atlieka toks subjektas, įskaitant jo duomenų apsaugos teisių laikymąsi.

Atlikę rezervaciją, taip pat bus laikoma, kad perskaitėte, supratote ir priėmėte viešbučio svetainės naudojimo sąlygas (kurios reiškia www.neringahotels.lt ar su tuo susijusias Neringa Hotels svetainės puslapius, prieinamus iš jos) ir bet kokios susijusios sąlygos laikomos įtrauktomis į jūsų rezervaciją ir viešnagės sutartį su viešbutiu. Nuoroda į sąlygas naudoti svetainę yra https://www.neringahotels.lt/terms-conditions

Viešbutis teikia internetinės rezervacijų paslaugas svetainėje ir telefonų ryšio paslaugą viešbučiuose (kartu vadinamą „Rezervacijų Paslaugomis“) kaip nepriklausomas paslaugų teikėjas ir veikia tik kaip tarpininkas tarp jūsų ir pasirinkto viešbučio. Taigi, jūsų rezervacija ir viešnagės sutartis sudaroma tiesiogiai su jūsų pasirinktu viešbutiu, ir jūsų Rezervacijų Paslaugų naudojimas nesukels jokio sutartinio santykio tarp jūsų ir viešbučių.

Visa informacija apie kambarius, paslaugas ir paslaugas, siūlomas viešbutyje ir pateiktas svetainėje ar kitaip prieinamas per Rezervacijų Paslaugų Priemonę, buvo pateikta viešbučio. Viešbutis neteikia jokio atstovavimo ar garantijos, išraiškos ar ne išraiškos, bet kokio pobūdžio. Tokia informacija gali būti netiksli dėl viešbučio renovacijos ar remonto. „Neringa Hotels“ svetainėje taip pat gali būti klaidingų spausdinimo klaidų ar atsiribojimų. Viešbutis neatsako už jokias nesklandumų kambariuose, paslaugose ar paslaugose esančias klaidas, pateiktas viešbučio svetainėje, ar bet kokias kitas klaidas ar apribojimus, ir neatsako už bet kokius tokių klaidų padaromus nuostolius.

Kadangi tarp jūsų ir viešbučio nebus sutartinio susitarimo, ir kadangi viešbutis nekontroliuoja ar neįsitikina viešbučio informacija, kurią viešbutis pateikia ar perduoda per Rezervacijų Paslaugas, „Neringa Hotels“ nebus atsakingas jums už:

(i) bet kokios viešbučio informacijos tikslumą, pateiktą ar perduotą per Rezervacijų Paslaugą, įskaitant, be apribojimo, kambarių prieinamumą ar kainą; arba

(ii) bet kokius nepavykimus ar vėlavimus, kurių nekontroliuoja joks valdymo padalijimas, perdavimo metu per Paslaugą įtraukto duomenų įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų rezervacijos duomenų ar rezervacijos pakeitimų ar atšaukimo detalių, duomenis.

2. REZERVACIJŲ PROCEDŪRA IR POLITIKA

Internetinės rezervacijos

Viešbučio svetainė leidžia jums patikrinti kambario pasiūlymus ir jų prieinamumą, kaip nurodyta kiekvieno viešbučio, ir pateikti internetinę rezervacijos užklausą pasirinktam viešbučiui. Atlikus rezervacijos procesą, Rezervacijų Paslauga pateiks internetinį rezervacijos patvirtinimą. Rezervacija yra galiojanti tik tada, kai išduodamas rezervacijos numeris.

Viešbučio kainos

„Neringa Hotels“ svetainėje nurodytos kainos viešbučio kambariams priklauso nuo prieinamumo. Pusryčiai yra įskaitant tik jei taip nurodyta tarifo politikoje. Mokesčiai ir aptarnavimo mokestis įskaitomi tik jei tai nurodyta tarifo politikoje.

Apmokėjimas

Norint užtikrinti kambario rezervaciją, būtina pateikti kreditinės kortelės duomenis. Kreditine kortele viešbutis gali naudotis už rezervacijos užstato mokėjimą, kaip patariama užsakyti metu, arba kaip garantiją ateities mokėjimui, atveju, jei klientas nepasirodys, atšauks ar pakeis rezervaciją.

Atšaukimai ir pakeitimai

Atšaukimus ar pakeitimus turėtumėte atlikti naudodami tą pačią Neringa Hotels kanalą, per kurį rezervavote, arba internetu, arba telefonu. Atšaukimų ir pakeitimų politika, taikoma jūsų rezervacijai, priklausys nuo atitinkamos „Neringa Hotels“ politikos, kaip patariama užsakyti metu.

Tarifo / Rezervacijos galiojimas

Rezervacijos patvirtinimai jums teikiami tik jūsų patogumui. „Neringa Hotels“ laiko oficialius rezervacijų sandorių įrašus, įskaitant viešnagės datos ir kambario kainos detales. Priešingai, modifikacijoms, pakeitimams, redagavimams ar variacijoms tarp šio patvirtinimo ir mūsų oficialių įrašų, turėtų būti laikomasi „Neringa Hotels“ oficialūs įrašai laikysis. Šio patvirtinimo klastojimas siekiant pakeisti kambario kainą ar bet kokią kitą rezervacijos informaciją griežtai draudžiamas ir turės teisinės pasekmės.

Ankstyvas išvykimas

Kai kurie „Neringa Hotels“ taiko ankstyvo išvykimo baudos mokestį, ir kai kurie kambario tarifai taip pat gali reikalauti minimalaus viešnagės. Galite pakeisti išvykimo datą be baudos tik tada, jei jūsų tarifas ir „Neringa Hotels“ politika leidžia.

Valiuta

Rezervacijos bus apmokestintos viešbučio vietinės valiutos, kaip rodoma „Neringa Hotels“ svetainėje ar duota per telefoną rezervuojant metu. Bet koks valiutos keitimas yra tik orientacinis. Bet kokie įnašai ar išankstiniai mokėjimai bus atskaičiuoti iš galutinės rezervacijos sąskaitos viešbučio vietinės valiutos.

Užmokestis už užskaitomus paslaugas

Kadangi kai kurie tarifai turi specialius reikalavimus registracijos metu, turėtumėte patikrinti, ar esate kvalifikuotas tam tarifui, kurį rezervavote. „Neringa Hotels“ nėra įpareigota gerbti šio tarifo, jei jūs nekvalifikuojate arba neturite kvalifikacijos įrodymo.

Išankstinės rezervacijos

Kai kurie tarifų planai reikalauja išankstinio mokėjimo visą sumą ir yra neatsaukiami, ne grąžinami, nekeitiami ir negaliojantys ant kitų / ateinančių rezervacijų. Tai bus nurodyta tarifo aprašyme. Už šiuos tarifų planus atlikus rezervaciją jūsų kreditinė kortelė bus apmokėta visa suma. Nepanaudotos rezervacijos sumai negali būti suteikta kreditų, o jūsų mokėta suma už tokią rezervaciją negali būti naudojama kitai / ateinančiai rezervacijai.

Garantuotos taisyklės

Rezervacijoms, kurias garantuoja kreditinė kortelė rezervavimo metu, kambariai laikomi iki „Neringa Hotels“ išvykimo laiko dieną po atvykimo dienos. Prieš atvykstant „Neringa Hotels“ gali patvirtinti kambario kainą ir rezervuoti lėšas, įskaitant mokesčius, kreditine kortele, kad būtų patvirtinta kredito kortelės galiojimas. Kambariai, užsakytieji su neleistina kredito kortele, nedelsiant atšaukiami.

Perrezervavimas

Įvykus tam tikriems neigiamiems netikėtiems, nenumatomiems „Neringa Hotels“ perrezervavimo atvejams, pabandytume atkreipti svarstomas, kurį turime galimybę paskirti tik per naktis, kurias negalėsime pritaikyti tokie svečiai, ir sumokėti už transportavimą į tą teritoriją. nuosavoje kainoje.

Specialūs prašymai

„Neringa Hotels“ stengsis gerbti bet kokius prašymus dėl tam tikrų kambarių tipų ar lovos tipų, o kai kuriems „Neringa Hotels“ patvirtins tokius susitarimus, kai rezervuojate. Iki išsamių patvirtinimų pateikimo jūsų prašymas negali būti garantuojamas, ir „Neringa Hotels“ gali garantuoti, kad jūsų prašymas bus gerbiamas.

Augintiniai

Jei planuojate keliauti su augintiniu, rekomenduojame tiesiogiai patikrinti su „Neringa Hotels“, ar viešbutis priima augintinius. Konkrečios augintinių politikos gali reikalauti žalos / valymo užstatą registracijos metu, kuris gali būti negrąžinamas.

Išorinės paslaugos

„Neringa Hotels“ svetainė ar viešbutis, kuriame apsistosite, gali reklamuoti galimybę įsigyti produktus ar paslaugas iš nepriklausomų trečiųjų šalių tiekėjų („nepriklausomi tiekėjai“), įskaitant, tik pavyzdžiui ir be apribojimų, [ekskursijas, jachtų nuomą, kitus pavyzdžius] („išorinės paslaugos“). Visiems išorinės paslaugų atvejams taikomi šie nuostatai:

(i) Visi „Neringa Hotels“ svetainėje ar kitaip perduoti „Neringa Hotels“ teikiami duomenys apie išorines paslaugas buvo pateikti „Neringa Hotels“ ir jūsų viešbučio nepriklausomais tiekėjais. Tokia informacija neturi jokio „Neringa Hotels“ ar jūsų viešbučio patvirtinimo ar rekomendacijos ir yra tik bendros gairės. Nei „Neringa Hotels“, nei jūsų viešbutis nedaro jokio atstovavimo ar garantijos, išraiškos ar ne, dėl išorinių paslaugų pobūdžio, kokybės, kainos ar kitos išorinių paslaugų pusės, ir jūsų pareiga yra patikrinti visus svarbius išorinių paslaugų duomenis su nepriklausomu tiekėju prieš perkant ar rezervuojant.

(ii) Jūsų sutartis dėl bet kokių išorinių paslaugų bus sudaryta tiesiogiai su atitinkamu nepriklausomu tiekėju, ir nei „Neringa Hotels“, nei jūsų viešbutis neturi jokios įtakos ar kontrolės per išorinės paslaugos teikimą. Tad nei „Neringa Hotels“, nei jūsų viešbutis neturės jokios atsakomybės jums už garantijas, atstovavimą, veiksmus, klaidas, nebūtinumus, pažeidimus ar nepakantumus jokio nepriklausomo tiekėjo ar už bet kokius nelaimingus atsitikimus, asmeninius sužalojimus, mirtį, nuosavybės praradimą ar bet kokius kitus nuostolius, žalą, išlaidas ar kaštus, atsiradusius tiesiogiai ar netiesiogiai dėl jūsų perkamos ar naudojamos bet kokios išorinės paslaugos.

Jūsų atsakomybė patikrinti, kad, jei tai tinkama, nepriklausomas tiekėjas turėtų pakankamą visuomenės atsakomybės draudimą.

Svečio įsipareigojimai

Jūs sutinkate su pirkimo sąlygomis, kuriomis nustatyta „Neringa Hotels” ir kiekvienos viešbučio sąlygomis. Taip pat sutinkate, kad esate visiškai atsakingas ir turėsite sumokėti visas mokesčius, rinkliavas, muitus, mokesčius, įvertinimus ir kitas sumas, atsirandančias iš jūsų rezervacijos, kai jos pasibaigimo laikas yra praeitas, įskaitant papildomus mokesčius ir rinkliavas, kurie gali neįtraukti į nurodytą kainą.

Suprantate, kad bet kokių „Neringa Hotels” sąlygų pažeidimas gali lemti jūsų rezervacijos atšaukimą ir jūs prarandate visus už tokios rezervacijos sumokėtus pinigus, o „Neringa Hotels” gali jūsų sąskaitą debetuoti dėl tokio pažeidimo kainų.

Privatumas ir duomenų apsauga

Mūsų rezervacijų privatumo politika (apačioje nurodyta) bus taikoma jūsų rezervacijai ir sudarys šias rezervacijos sąlygas.

Intelektinės nuosavybės teisės

„Neringa Hotels” turi prekių ženklų apsaugą. Visos autorių ir kitos intelektinės nuosavybės teisės turinčios teisės medžiagą ir medžiagas „Neringa Hotels” svetainėje lieka su „Neringa Hotels”. Medžiagos, esančios „Neringa Hotels” svetainėje, atsisiuntimas, kopijavimas ar kitaip naudojimas leidžiamas tik asmeniniam naudojimui ir ribotas vieninteliam tikslui – atlikti „Neringa Hotels” rezervaciją.

Išskirtinės aplinkybės

Nei „Neringa Hotels”, nei joks viešbutis nebus atsakingi už jokios rezervacijos pakeitimą ar atšaukimą, kurį visiškai ar iš dalies sukėlė įvykiai, įvykiai ar priežastys, nepriklausomos nuo „Neringa Hotels” ar jokio viešbučio. Tokie įvykiai, įvykiai ar priežastys apima, be kitų, Dievo veiksmus, teroristines veiklas, orą, streikus, streikus, sukilimus, karo veiksmus, žemės drebėjimus, ugnikalnių veiklą, pelenų debesys, cunamius, ugnį ir sprogimus.

Apribojimai

Nei „Neringa Hotels”, nei joks viešbutis, nei kiti Reservacijų tarnybos produktų ar paslaugų tiekėjai neatsako už komunikacijos sutrikimus, nesėkmes, sunkumus ar prarastas, pavogtas ar neteisingai nukreiptas perdavimus, žinutes ar įrašus ar šių komunikacijos priemonių saugumą. Be to, nei „Neringa Hotels”, nei joks viešbutis, nei kiti Reservacijų tarnybos produktų ar paslaugų tiekėjai neatsako už neteisingą ar neteisingą įrašo informaciją, kurį sukėlė naudotojas (-ai), bet kokia įranga ar programinė įranga, susijusi su Reservacijų tarnyba, arba bet kokiu techniniu ar žmogišku klaidu, kuri gali atsirasti apdorojant bet kokią informaciją, susijusią su Reservacijų tarnyba, ir neatsakys už žalą, padarytą dėl tokių priežasčių.

„Neringa Hotels” ir bet kuris viešbutis gali atšaukti ar modifikuoti rezervacijas, kai atrodo, kad naudotojas dalyvavo sukčiavimo ar netinkamų veiksmų veikloje arba kitomis aplinkybėmis, kai atrodo, kad rezervacijose yra arba kylančios iš klaidos ar klaidos.

Close
Neringa Hotels

Pamario str. 13,
Neringa, Lithuania

Contact Info

www.neringahotels.lt

This website uses cookies to improve your web experience.
Close